Startsiden
Om koret
Hva vi gjør
CD utgivelser
Styret
Dirigenten
Medspillere
Kontakt oss


Velkommen til Volvenes nettsider

Volvene er et kvinnekor som så dagens lys på Storhaug, Stavanger i 1995.
Livsbejaende og friskt, reist på en klangbunn av kvinnerøster.