Startsiden
Om koret
Hva vi gjør
CD utgivelser
Styret
Dirigenten
Medspillere
Kontakt oss

Dette er Volvene

Volvene er et kvinnekor som så dagens lys på Storhaug, Stavanger i 1995.
Vi består av 30 kvinner, de fleste bosatt i Storhaug bydel. Med stort
engasjement, viljestyrke og målbevisst øving, har vi markert oss sterkt i det
musikalske bybildet. I konserthuset, under høyreiste kirketak, på lykksalige
firmafester og som tonefølge for flere kjente, etablerte artister.

De som har overvært våre konserter, sier vi har evnen til å trollbinde.
Det liker vi. Vi liker å spre glede og humør, vi liker når vi får vårt publikum
til å sense de vare, intense stemningsbildene som skapes gjennom korsang.

Volve betyr “kvinnelighet, klokskap og styrke”. I Vikingtiden var Volven så
høyt verdsatt at husets herre overlot høysetet til henne når hun kom til gårds.
Derfor synes vi Volvene var et passende navn for oss.

Last ned vår presentasjonsbrosjyre her.


Volvene synger i UNESCO palasset, Paris.