Startsiden
Om koret
Hva vi gjør
CD utgivelser
Styret
Dirigenten
Medspillere
Kontakt oss

Styret

Volvenes styre består av:

  • Nina Martinus - leder
  • June Torgersen - nestleder
  • Anne Solveig Bergman - sekretær
  • Lillian Høivik - kasserer
  • Marianne Alfsen - styremedlem