Startsiden
Om koret
Hva vi gjør
CD utgivelser
Styret
Dirigenten
Medspillere
Kontakt oss

CD utgivelser

Volvene ga ut sin første CD i 2002. CDen inneholder variert kormusikk
pakket inn i utvalgte matoppskrifter koret med stort hell har testet ut i
festlige lag.

En egen juleCD ble utgitt desember 2007.