Startsiden
Om koret
Hva vi gjør
CD utgivelser
Styret
Dirigenten
Medspillere
Kontakt oss

Medspillere

Volvene hadde ikke vært der vi er i dag uten et knippe medspillere og
sponsorer som har fulgt oss i tykt og tynt. Vi er svært takknemlig for
hjelpen dere gir oss!

 • Vår dyktige og talentfulle pianist Eva Bjerga Haugen som alltid
  stiller opp enten med perfekt akkompagnement, på stemmeøvelse
  eller med nydelig solosang.
 • Grafo Trykkeri, som med glede sponser oss med trykksaker.
 • Kolon reklame & design, for idé og design til vårt markedsførings-
  materiell.
 • Martin Hawkes og Frank Shortt, Saft, for flotte bilder.
 • Dag Vidar Haugen, Blå, for regi ved utallige opptredener, filming,
  akkompagnement og coaching. Du er en sann æres-Volve.

Eva Bjerga Haugen